Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

İllik borclanma limiti


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az