Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Növbəti ilin və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin göstəricilərinin hazırlanması üçün yaradılan komissiyalar


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az