Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları - 2011-ci il buraxılışları


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az