Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Dövlət büdcəsinin icrasına dair (operativ) məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az