Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Mühasibat uçotu sahəsində yeniliklər


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az