Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi - Elmi Tədqiqat

Nəşr olunmuş məqalələr

1. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında uçot və hesabatın beynəlxalq stan-dartlara uyğunlaşdırılması problemləri.
2. Maliyyənin idarə olunmasında debitor və kreditor borclarına nəzarətin təşkili problemləri.
3. Sabitləşdirmə fondlarının yaradılmasının, istifadə edilməsinin dünya təcrübəsi və onların ölkə təcrübəsində tətbiqi imkanları.
4. Resursların idarə olunmasının Norveç modeli.
5. Müasir şəraitdə dövlət büdcəsinin xərclərinin strategiyası uzun¬müd¬dət¬li iqtisadi araşdırmalara əsaslanmalıdır.
6. Dünyada cərəyan edən maliyyə-iqtisadi böhran və Azərbaycanda makroiqtisadi mühit.
7. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyaya inteqrasiyası.
8. Azərbaycan iqtisadiyyatının davamli və tarazlı inkişafı.