Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

AR Nazirlər Kabinetinin qərarları

Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasında qiymətli metallarla əməliyyatların aparılması və əqdlərin bağlanması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında
Hüquqi şəxslərin xarici və ya daxili borclanmasını tənzimləyən qaydalar
Maliyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı
Müsadirə edilmiş əmlaklar barədə
Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları
Məhsullarına öz ad damğalarının vurulma qaydası
Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
Qiymətli metallardan hazırlanmış məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması Qaydaları»nın və «Əyar damğalarının növlər
Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış, muzeylərdə və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər yerlərdə saxlanılan əşyaların ekspertizasının keçirilməsi h
Qiymətli metalların, onlardan hazırlanan məhsulların, habelə qiymətli metal qırıntılarının və tullantılarının analizinin və ekspertizasının keçirilməsi halları və Qayda
Qiymətli metalların affinajını həyata keçirən hüquqi şəxslərə dair Tələblər”in və “Qiymətli metallarla affinaj işi aparan hüquqi şəxslərin fəaliyyət Qaydaları”
Qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların uçotu, saxlanılması, daşınması, hesabatının aparılması, habelə onlarla əməliyyatlar aparılması
Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı, istifadəsi, dövriyyəsi və onlardan hazırlanmış məhsulların daşınması zamanı mühafizə qaydası
Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı, istifadəsi və dövriyyəsi zamanı onların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydas
Qiymətli metalların və qiymətli daşların nadir kateqoriyaya aid olunması Qaydaları və meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Qiymətli metalların və qiymətli daşların sertifikatlaşdırılma qaydaları, onlardan hazırlanan məhsulların (zərgərlik və digər məişət məmulatları istisna olmaqla) növləri
Qrant vermək hüququnun əldə edilməsi
«Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestrinin aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə
«Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında
«Hüquqi şəxslərdə, o cümlədən hərbi hissələrdə və hərbi qurumlarda qiymətli metalların və qiymətli daşların qırıntıları və tullantıları yığılması qaydası
«Qiymətli metal külçələrinin qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
«Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı, istifadəsi və dövriyyəsi zamanı onların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin uçotunun barədə
«Qiymətli metalların və qiymətli daşların qırıntılarını və tullantılarını yığan hüquqi şəxslər tərəfindən qiymətli metal qırıntılarının təkrar istifadəsi barədə
İanələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatların təqdim edilməsi qaydası
İctimai əhəmiyyətli qurumlara aid edilmə üçün meyar göstəriciləri
İri dövlət vergi ödəyicilərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında
“Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi , hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydası
“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunu aparmalı və maliyyə hesabatlarını təqdim etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumlar
“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” bəzi aktlar
“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanunla bağlı aktlar