Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Emissiya Prospekti

2018

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2018-ci il üzrə dövlət qısamüddətli istiqrazlarının buraxılış şərtləri

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2018-ci il üzrə dövlət ortamüddətli istiqrazlarının buraxılış şərtləri

2017

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2017-ci il üzrə dövlət qısamüddətli istiqrazlarının buraxılış şərtləri

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2017-ci il üzrə dövlət ortamüddətli istiqrazlarının buraxılış şərtləri

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2017-ci il üzrə dövlət ortamüddətli istiqrazlarının buraxılış şərtləri - Əlavə

2016

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2016-ci il üzrə Dövlət qısamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ (AZN ilə)

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2016-ci il üzrə Dövlət ortamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ (AZN ilə)

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2016-ci il üzrə Dövlət qısamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ (ABŞ dolları ilə)

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2016-ci il üzrə Dövlət ortamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ (ABŞ dolları ilə)

2012

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il üzrə Dövlət ortamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il üzrə Dövlət qısamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il üzrə geri çağırılmaq hüququna malik olan birillik dövlət istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ

2011

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il üzrə Dövlət ortamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il üzrə Dövlət qısamüddətli istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il üzrə geri çağırılmaq hüququna malik olan birillik dövlət istiqrazlarının EMİSSİYA PROSPEKTİ