Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Mühasibat Uçotunun Beynəlxaq Standartları

1 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı”
2 №-li  Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Ehtiyatlar”
7 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat”
8 №li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər”
10 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Hesabat dövründən sonrakı hadisələr“
11 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Tikinti müqavilələri”
12 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Mənfəət vergisi”
16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”
17 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “İcarə”
18 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Gəlir”
19 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı İşçilərin mükafatlandırılması”
20 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Hökumət subsidiyalarının uçotu və hökumət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması”
21 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri”
23 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Borclar üzrə məsrəflər”
24 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Əlaqəli tərəflərlə bağlı məlumatların açıqlanması”
26 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Pensiya təminatı planları üzrə mühasibat uçotu və hesabatlılığı”
27 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları”
28 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiya qoyuluşları”
29 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Hiperinflyasiyalı iqtisadiyyatlarda maliyyə hesabatlılığı”
31 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Birgə müəssisələrdə iştirak payları”
32 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı Maliyyə alətləri Təqdimat
33 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Səhm üzrə mənfəət”
34 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Aralıq maliyyə hesabatlılığı”
36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Aktivlərin Qiymətdən düşməsi”
37 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Yaradılmış ehtiyat fondları, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər”
38 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı “Qeyri-maddi aktivlər”
39 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı Maliyyə alətləri Tanınma və ölçülmə”
40 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “İnvestisiya mülkiyyəti”
41 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Kənd təsərrüfatı”