Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

National Accounting Standards


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az