Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Information on external public debt as of July 1st, 2017


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az